Vuxen HLR & Första Hjälpen

I den här utbildningen lär vi deltagarna att utföra livsuppehållande/återupplivande åtgärder samt bra handlingsberedskap då någon drabbats av medvetslöshet, Plötsligt Hjärtstopp och/eller Luftvägsstopp! Utbildningen följer Svenska HLR Rådets standardprogram, enligt gällande riktlinjer fr o m november 2021 samt uppfyller Arbetsmiljöverkets krav i AFS 1999:7 Första Hjälpen. Utbildningen kan delvis genomföras som enbart Vuxen HLR med Hjärtstartare men även kombineras med * Första Hjälpen. Utbildningarna kan också delvis genomföras web-baserat (HLR m fl) och skräddarsys utefter er veksamhet och behov! 

Målsättning

kunna konstatera livstecken - medvetande, andas
larma 112, kalla på hjälp, möta upp larmad Ambulans och/eller Räddningstjänt
placera en person i Stabilt Sidoläge
starta HLR (Hjärt Lung Räddning) med god kvalité
hämta, starta och använda en Hjärtstartare samt förstå dess instruktioner
bemöta en person med lättare luftvägshinder
bemöta en person med akut luftvägsstopp
* stoppa blödning - förbandsteknik
* sjukdomslära - de vanligaste med symtom - på ett enkelt sätt
arbeta enskilt och i grupp
återställa, komplettera förbrukat materiel
kamratstöd
Förkunskaper
Nej, men fördel om deltagarna har gått en Vuxen HLR kurs inom 24 månader! Detta påverkar kurslängden! Kurstid

3 tim för Vuxen HLR och 4-5 tim för Vuxen HLR & Första Hjälpen, beroende på kursdeltagarnas förkunskaper och vald utbildningsnivå!

Deltagare
Max 10/kurs!

Lokaler
Förläggning av utbildningen sker efter överenskommelse!
Kunden ansvarar för att lokalen är rätt anpassad!
Kunden står för lokalkostnader och eventuellt lättare förtäring!

Kurskostnader
Offereras!

Utbildningsmateriel
Ingår i offererad kurskostnaden

Kursbevis
Efter godkänd genomförd kurs, utfärdas personligt kompetenskort av vår Instruktör