Vuxen HLR & Första Hjälpen

I den här utbildningen lär vi deltagarna att utföra livsuppehållande/återupplivande åtgärder samt bra handlingsberedskap då någon drabbats av medvetslöshet, Plötsligt Hjärtstopp och/eller Luftvägsstopp! Utbildningen följer Svenska HLR Rådets standardprogram, enligt gällande riktlinjer fr o m november 2021 samt uppfyller Arbetsmiljöverkets krav i AFS 1999:7 Första Hjälpen. Utbildningen kan delvis genomföras som enbart Vuxen HLR med Hjärtstartare men även kombineras med * Första Hjälpen. 

Målsättning

> kunna konstatera livstecken - medvetande, andas
> larma 112, kalla på hjälp, möta upp larmad Ambulans och/eller Räddningstjänt
> placera en person i Stabilt Sidoläge
> starta HLR (Hjärt Lung Räddning) med god kvalité
> hämta, starta och använda en Hjärtstartare samt förstå dess instruktioner
> bemöta en person med lättare luftvägshinder
bemöta en person med akut luftvägsstopp
* stoppa blödning - förbandsteknik
* sjukdomslära - de vanligaste med symtom - på ett enkelt sätt
arbeta enskilt och i grupp
> återställa, komplettera förbrukat materiel
> kamratstöd

Förkunskaper: Nej, men fördel om deltagarna har gått en Vuxen HLR kurs inom 24 månader! Detta påverkar kurslängden!

Kurstid: 3 tim för Vuxen HLR och 4-5 tim för Vuxen HLR & Första Hjälpen, beroende på kursdeltagarnas förkunskaper och vald utbildningsnivå!
Deltagare: Max 10/kurs!
Lokaler: Förläggning av utbildningen sker efter överenskommelse! Kunden ansvarar för att lokalen är rätt anpassad!
Kunden står för lokalkostnader och eventuellt lättare förtäring!
Kurskostnader: Offereras!
Utbildningsmateriel - Ingår i offererad kurskostnaden
Kursbevis: Efter godkänd genomförd kurs, utfärdas personligt kompetenskort av vår Instruktör