Framtiden......

Hur ser då framtiden ut? Personligen vet jag i skrivande stund, att gemene man allt mer utrustar sina hem, sommar­stugor, båtar, husbilar och liknande med en Hjärt­startare. Redan i dag (Läs: 2024) har vi många privata kunder och boende inom väg och bostads­rätts­förening­ar. Allt fler företag, bostadsföreningar, idrottsföre­ningar, kommuner och statliga verk har under det senaste decenniet börjat och fortsatt utrusta sina arbets­platser och många fler är på gång. Vi märker detta på allt fler kontaker, för­frågningar och en ökad för­säljning av produkter och utbild­ningar.

Sedan hösten 2013 har samtliga styrkor inom rädd­nings­tjänsten i Öster­götlands län börjat åka på IVPA-Larm (I Väntan På Ambulans). Ett sjuk­vårds­larm som i första hand inkluderar bemötande och åtgärder/defibrille­ring vid Plötsligt Hjärtstopp tills Ambulans anländer. Detta beslut har redan räddat ett antal liv!

Kommer det ett lagkrav i Sverige på att hjärt­säkra företag, kommuner och myn­dig­heter med Hjärt­startare? Ja, sannolikt, men vi har väntat och väntar fortfarande på ett beslut från beslutande myndigheter. Många länder i Europa har redan lag­stiftat detta. Sedan maj 2013 finns en motion för beslut i riks­dagen. Det är andra gången frågan väcks! Den första motionen från 2011 avslogs! Vilka skallkrav som kommer att reglera detta kommer att bli mycket intressant att följa. Hur som helst är detta mycket positivt och kommer att rädda många liv i framtiden. Ute i Europa har Italien bl a lag­stiftat detta. Andra länder som har reglering är Frankrike och Belgien samt Holland som är det mest Hjärt­startar­täta landet i Europa. Vissa städer i Holland har en beundrans­värd hög över­levnad mellan 20-25%. Det är dit vi övriga vill och ska!

Vi ser med glädje in i fram­tiden och hoppas att allt fler besluts­fattare utrustar sin omgivning med Hjärt­startare. Så, Hjärtsäkra din Omgivning Nu! För vem vet, nästa liv som räddas kan vara ditt - Efteråt är allting för sent!

/Ronnie Nilsson - Säkerhetskonsult & Ägare av RoNi Medical AB