Philips HeartStart FRx

Artnr: 861304ABS
För tuffare miljöer, IP-Klass: 55
HeartStart FRx är en robust och pålitlig hjärtstartare som är enkel att användas av dem som kommer fram först vid ett hjärtstopp. Genom inbyggda självtester säkerställs att enheten är färdig att användas vid behov med ett minimalt underhåll. Levereras komplett med batteri och elektrodkassett SMART II FRx - Bärväska ingår inte, men vi rekommenderar Bärväska FRx Standard - Du hittar den i nedan i rubrik "Bärväska FRx"!
Robust 
Även om de flesta plötsliga hjärtstopp inte inträffar i extrema miljöer, så gör en del det. HeartStart FRx är uppbyggd och konstruerad för att klara miljöer där livräddare kan behöva vistas i: Regnväder, Ombord på flygplan, Simhallar, Metallytor, Industriområden M fl... (Mer information finns i det tekniska databladet). FRx klarar sprutande vatten, är dammtät, klarar en belastning upp till 250 kg och ett fall på 1 meter mot ett betonggolv!
Tillförlitlig 
HeartStart FRx är byggd med erfarenhet från en bas på över 200 000 installerade HeartStart-hjärtstartare (Jan 2005), sedan introduktionen av hjärtstartare med namnet HeartStart. Funktionerna i HeartStart FRx har testats i fält med föregångare från Heartstart-serien, samt har viktiga nya förbättringar som gör FRx till en pålitlig och stabil partner i kritiska ögonblick.
Barnnyckel: Som tillbehör finns en energireducerare 50j som lätt installeras i FRx för defibrillering av spädbarn/barn! Inget elektodbyte krävs! Befintliga elektroder brukas tillsammans med Barnnyckeln som kan förvaras i Bärväska FRx i synligt anpassat fack - Du hittar den i nedan i rubrik "Barnnyckel 50J FRx"!

Alltid Redo 
Interna självtester är nyckeln till pålitlighet i produkter som används sällan. Heartstart FRx har dagliga veckovis och månadsvis självtester av funktioner inklusive test av elektroder för att säkerställa att allting fungerar när den behövs som mest.
Minimalt underhåll 
Philips Heartstart FRx kräver inga regelbundna tekniska underhållsprogram. Alla vitala funktioner testas i det interna självtestprogrammet som även kontrollerar energiladdning/-urladdning och elektroder.
När statusindikatorn blinkar grönt bekräftas att allt är som det ska och FRx är redo för användning. I annat fall avger FRx en ljudsignal som meddelar att tillsyn krävs. , tex byte av elektroder eller batteri. Med FRx i standby-läge består underhållet helt enkelt av visuell inspektion och byte av förbrukningsartiklar som elektroder (vartannat år) och batteri (vart 4:e år).

 Garantier: Maskin 8 år; Batteri i stand-by läge 4 år; Elektrodkassett 12 mån - Sista förbrukdat anges på fp och elektrod!

Just Nu: 15 100:- exkl moms     Webshop