Rådgivning

Systematiska Arbetsmiljöarbete, SAM

Vi hjälper er med det Systematiska Arbetsmiljöarbete -SAM, genom inventering, förslag på åtgärder, bra rutiner, rätt utrustning och utbildningar!
AFS: 2001:1 SAM
AFS: 1999:7 Första Hjälpen & Krisstöd 
AFS: 2009:7 Arbetsplatsens Utformning
AFS: 2008:13 Skyltar & Signaler

Du kan också få vår support på telefonen eller maila oss!

Riskanalyser
Vi utför även riskanalyser och hjälper er med åtgärder för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer.

Insatsövningar
För att mäta kvalitén på beredskap och kunskap utför vi även insatsövningar

Vad är en Hjärtsäker Zon? Du hittar en bra länk här  sis.pdf

Är din arbetsplats tillräckligt varselskyltad? Hittar anställda, besökare och kunder till era sjukvårdsutrustningarna?