Åtgärder & Behandling

Hjärtstartaren analyserar snabbt till­ståndet/hjärt­stoppet och ger endast kommandot ”Defibrillera!”, om det finns något kammar­flimmer eller annan behand­lings­bar rytm att behandla! 
Om de­fibril­lering utförts på kommando och den drabbade återfår egen andning och/även är kontakt och t o m talbar, placeras personen i stabilt sidoläge! Låt dock alltid elek­troderna sitta kvar på bröstet och var beredd på ytter­ligare hjärtstopp/återfall/arytmi! Vid vaken person och om Hjärt­startar­ens kommandon fort­sätter sitt arbete och upplevs stressande och störande, kan den stängas av med bered­skap om ny igång­sättande vid återfall, nytt hjärt­stopp!

Om ingen behandlings­bar rytm finns (ex asystoli) eller om personen har normal hjärtrytm, ger den kommandot ”Defibrillera inte!”, varpå HLR alltid skall påbörjas tills livstecken visas, andningen startat, annat kommando ges eller Ambulans eller annan medi­cinsk kompetens anländer och tar över ansvaret! En medvetslös eller vaken person med normal hjärtrytm, kan aldrig skadas eller bli utsatt för fara av en ofrivillig defibrillering, då en Hjärt­startare bevisligen alltid analyserar detta med kommandot ”Defibrillera inte!” Moderna Hjärt­startare är idag så veten­skapligt medicin-tekniskt testade att de, utan oro, skall ses som helt säkra att brukas!

Starta alltid HLR om du är osäker eller om den drabbade andas onormalt eller saknar egen andning! 
Startas HLR på en person med hjärt­rytm, är detta ingen större fara en kortare tid!