Andningsskydd/Masker -Flergångs/Engångs

Används vid igång­sättning och under­stöd av and­ning vid plötsligt and­nings­/hjärt­stopp, olycks­fall, chock eller annan skada där and­ning på­verkats. Kan även an­vändas vid ut­bild­ning i HLR, AED, LABC m fl, för att å­skåd­lig­göra och träna hand­havande och tek­nik vid mun-till-mask andning.

Nyckelringar och andningskydd i kuvert

Laerdal Pocket-Mask med syrgasnippel

Med syrgassnippel

Laerdal Pocket-Mask utan syrgasnippel

Utan syrgassnippel

ViTri RescueMask med syrgasnippel

Med syrgassnippel