L(X)ABCDE - Special

I den här specialutbildningen lär vi deltagarna att utföra livsuppehållande åtgärder samt bra handlingsberedskap då någon drabbats av medvetslöshet, Luftvägsstopp, Blödningar och Cirkulationssvikt! Även Självskydd, Smitta och Hygien samt viss lättare sjukdomslära ingår! Utbildningen är framtagen och uppbyggd enligt rubriken. Den har mer än 30 års yrkeserfarenhet av akutsjukvård och ger deltagarna en god kunskap för att bemöta akuta lägen vid oförutsedda händelser i det dagliga livet. Utbildningen uppfyller mer än väl Arbetsmiljöverkets krav och är en del i AFS 1999:7 Första Hjälpen!

Utbildningen utformas och anpassas efter kundens verksamhet och önskemål! Exempel på områden: Olycksplatsarbete, Trafikolycka, Sport och Idrott m fl, m fl!

Målsättning

 • Läge – Tillräckligt säkert: Säkra miljön, Självskydd, Livshotande läge
 • Stoppa Blödningen - Direkt tryck, Avsnörande förband (Tourniquet), Packa sår, Tryckförband
 • Larma 112 / kalla på hjälp - Möta upp Blåljusspersonal
 • Skapa och behålla fri luftväg - Käk/Haklyft, Stabilisera nacken
 • Placera en person i Stabilt Sidoläge, Stabiliserng av huvud-nacke-rygg
 • Andningskontroll - Kvalité, Optimera, Förbättra
 • Cirkulation – Förebyggande, Symtom, Omhändertagande, Förbandsteknik, Hypotermi
 • Sjukdomslära - Hjärtinfarkt, Stroke, Diabetes, Kramper
 • Alkohol & Droger/Läkemedel - Hur påverkar de våra sinnen och kroppar
 • Prioritering - Vad är viktigast att göra - För dig och den/de drabbade 
 • Teori och praktiska moment varvas - Jobba enskilt och i team

Förkunskaper
Kompetenskort i Vuxen HLR (Sv HLR Rådet) och intyg i grundläggande kunskaper i LABC eller motsvarande, utfärdat inom 24 månader! För att nå bästa resultat i utbildningen, kan ett arbetsplatsbesök vara nödvändigt, tillsammans med platsansvariga!

Kurstid
6-8 timmar, beroende på kundens behov, kursinnehåll och deltagarnas förkunskaper

Deltagare
Max 8/kurs - Personliga kursintyg utfärdas!

Lokaler
Förläggning av utbildningen sker efter överenskommelse. Kunden ansvarar för att lokalen är rätt anpassad! Kunden står för lokalkostnader!

Kurskostnad
Offereras

Utbildningsmateriel
Ingår i offererad kurskostnaden