Fixoförband till alla sår - Från huvud till tår!

Fixoförband används allt oftare som ersättare för plåster, elastiska bindor och traditionella tryckförband. Det går snabbt att applicera, är rivbart samt fäster bra även i fuktiga miljöer.

Dispenser - Plåsterautomat 

En Dispenser är en perfekt ersättare för plåstertavlor och förpackningar. Genomskådlig för påfyllning och hygienisk, då plåstret alltid är förslutet. Flexibel anpassad längd, fås snabbt och enkelt genom att dra och använda skäret åt höger/vänster!

SuperSoft - Blå/Refill

Självvulkande skumplastförband
Den blå färgen ger visuell identifikation

SuperSoft - Skin/Refill

Självvulkande skumplastförband
Elastiskt och behagligt att använda