Om RoNi Medical AB 

RoNi Medical AB startade hösten 2011 som enskild firma och växlade upp till aktiebolag hösten 2017! 
Vi är ett säkerhetsföretag inom förebyggande sjukvård och service. Vi hjälper myndigheter, kommuner, företag, föreningar och privatpersoner i deras Systematiska Arbetsmiljöarbete - SAM, vilket innebär bra sjukvårdsprodukter, rätt varselskyltning, Hjärtstartare med tillbehör och sjukvårdsutbildningar.
Vi hjälper våra kunder med de åtgärder som krävs för att uppfylla myndigheten och Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer i bl a AFS.
Vår målsättning är att konsultera, förmedla och sälja erkänt bra sjukvårdsprodukter, hjärtstartare med tillbehör och sjukvårdsutbildningar gällande HLR, LABC & Stoppa Blödningen - Allt för kundens behov, till humana priser och god kvalité!

Vi har ett stort kontaktnät av grossister, leverantörer och samarbetspartners, vilket innebär att vi har ett mycket brett sortiment vad det gäller Produkter & Utbildningar som Räddar Liv!

RoNi Medical AB drivs av Ronnie Nilsson, med säte i Kimstad, 15 km sydväst om Norrköping i Östergötland - Aktiebolaget är:
Registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 559115-9404
Godkänd för F-skatt    Momsreg: 559115940401
Försäkrat hos Trygg Hansa
ÅF av Laerdal Medical, Vingmed / Philips, ViTri Medical, AlphraMedic, ES-Equipment, Promoteq
Medlem hos Svenska HLR Rådet; BFHS - Branschrådet För Hjärtstartare i Sverige; Småföretagarnas Riksförbund.

Stolt leverantör till: RTÖG - Räddningstjänsten Östra Götaland, Leifs Sjukvårdskurser HB i Åhus, Polismyndigheten, Regeringskansliet - Utrikesdepartementet, HKScan i Linköping, Kontorab AB, M fl.. 
Fler trogna kunder finns under rubriken "Referenser"

Historia - Mer än 35 års erfarenhet

RoNi Medical AB har växt fram under många års anställning inom likvärdiga företag och eget företagande, i en allt mer växande och efterfrågad bransch. Jag började min karriär redan 1983 som deltids­brandman, 22 år gammal. Läste in min första ambu­lans­utbild­ning 1986 och höll min första kurs som instruk­tör 1987. Min yrkesbana har gått via anställning som ambulans­sjukvårdare på Öland, Stockholm och avslutnings­vis till Östergötland och Norrköping dit jag kom 1991. Vid ambulans­stationen i Norrköping fick jag förtroendet att utveckla systematisk loss­tagnings­teknik och olycks­plats­arbete vid trafik­olyckor. Detta resulterade så småningom i konceptet TML – Taktisk Medicinsk Loss­tagning som genom­fördes hos samtliga Räddningstjänster, tillsammans med Ambulanssjukvården, i hela Öster­götlands län.

Sedan 2002 arbetade jag även med extern utbildning och sjuk­vårds­produkter, för att från 2004 tillträda i tur och ordning som konsulent, utbildnings­ledare, utbildnings­chef och sälj­ansvarig. Under de senaste 25 åren har jag hjälpt många myndig­heter, kommuner, företag och föreningar med deras säkerhets­arbete. Jag var också bland de första konsulent­erna i Östergötland med att kunna erbjuda kunden ett helhets­koncept inom tidig defibrillering med Hjärtstartare (Defibrillatorer).

Detta har också inneburit långvariga och förtroliga kontakter med grossister och leverantörer. Det har från september 2013 även resulterat oss till att bli auktoriserad ÅF av Laerdal Medical och ÅF av Vingmed/Philips.

Under 2019 fick vi förfrågningar om globalt samarbete med Utrikesdepartementet och UNOPS - FN:s (UN) projektleveransorganisation som leverantörer av sjukvårdsprodukter och hjärtstartare. Detta är nu i hamn och under sommaren -19 påbörjades de första leveranserna till Damaskus. Jag är naturligtvis oerhört stolt för detta förtroende och alla nöjda kunder som nu gör RoNi Medical AB till ett av Östergötlands ledande företag inom förebyggande säkerhet och sjukvårds­arbete - Produkter & Utbildningar som Räddar Liv!

Tack alla Ni kunder som i förtroende anlitar oss - Blir du vår nästa kund - Varmt välkommen till oss!

Trygga & Hjärtliga Hälsningar!

RoNi Medical AB

Ronnie Nilsson
Säkerhetskonsult/Försäljning/Support