Orsaker till Plötsligt Hjärtstopp

Vem som helst! Var som helst! När som helst! ”Som en blixt från klar himmel” eller ”Som att proppen gick” är ofta citat från personer som drabbats och överlevt sitt hjärtstopp!

Men vad är orsakerna till ett Plötsligt Hjärtstopp?
Allt för många tror att det är ålders­relaterat och drabbar inte mig som inte fyllt 70 år ännu. Detta är tyvärr långt ifrån sanningen. Visser­ligen är äldre männi­skor över­represen­terade och det är inget konstigt utan en naturlig del av vårt leverne här på jorden. Vi har ett antal miljoner hjärt­slag att förvalta och en dag tar det slut! Men många, många av oss, våra familje­medlemmar, släkt­ingar, vänner, arbets­kamrater eller kunder, unga som gamla, har många år kvar att leva och kan drabbas: Var som helst, När som helst och ofta utan någon som helst förvarning!
Vanliga orsaker: Här följer de vanligaste orsakerna till Plötsligt Hjärtstopp, med ett utlösande kammar­flimmer eller asystoli som följd och som kan drabba oss alla!

> Medfödda och ärftliga hjärtfel, andra hjärt­rela­terade sjuk­domar.
> Hjärtinfarkt: En propp i ett eller flera kärl/kranskärl som försörjer hjärtat med syresatt blod.
> Yttre våld mot bröst­korgen, även mot ryggen, så som slag, tryck och klämningar! Relaterade till: Sport & Idrott, Arbets­plats­er, Trafik, Miss­handel, m.fl.
> Elolyckor - Kontakt med stark­ström genom el­ledning­ar, kraft­led­ningar, dåligt isolerade el­kontakter, ställ­verk, ljus­bågar etc. Faran finns och avser även 220 volt! Även blixt­nedslag vid åska!
> Missbruk och överdoser av läkemedel/droger och alkohol, enskilt eller i kombina­tion!
> Infektioner, så som virus och bak­terier m.fl. Träna aldrig med feber, halsont, kraftiga för­kyl­ningar eller med en ovanlig trötthet i kroppen! Dämpa aldrig dessa symtom med läke­medel för att kunna fysiskt träna eller utföra hårt fysiskt kropps­arbete. Aktsamhet vid behandling med anti­inflamma­toriska läke­medel, t.ex. Ipren, Voltaren m.fl. Är du osäker så rådgör alltid med din vård­central!
> En kombination av en eller flera i ovan angivet!