Burnaid Brännskadegel - Spray & Kompresser!

Burnaid Brännskadegel används för att minska och lindra allt från bränn­skador till skubbsår, skavsår, sol­sveda och insekts­bett - Är perfekt att ha med på semestern, på arbetet eller i hemmet. Bränn­skade­gel brukas bl a av Ambulanssjukvården - Räddnings­tjänsten - Restaurangkök - Industrier - Runt om i Sverige för att minska och lindra bränn­skador!
Kompresser i stl: 10x10cm(Slut), 20x20cm(i lager), 55x40cm(Slut),40x30cm-Face Mask(Slut) Webshop
Spray: 50ml/flsk i lager - (Lagerrensning exp date mars -25 - Erbjudande Längst ned på sidan)

Burnaid Brännskadegel kan med fördel användas i idrotts­samman­hang, t.ex. vid uppkomna bränn­skador orsakade av konst­gräs! Även vid behandling av skrubbsår och skavsår! Dämpar smärta/klåda, nedkylande och antiinflammatorisk!
Burnaid kyler, skyddar och kliniska försök har visat att Melaleucaolja (Tea tree oil) är lika effektivt som kall­vatten för att kyla bränn­sår och på­skynda läk­tiden! Till skillnad från vatten stannar gelen kvar på bränn­skadan och fort­sätter att kyla upp till ett par timmar utan att ytte­ligare applikation är nöd­vändig.
Melaleuca­oljans bedöv­nings­egen­skaper bidrar till en snabb smärt­lind­ring och är sam­tidigt en effek­tiv bakterie­dödare som hjälper till att skydda mot till­stöt­ande infek­tioner!
Bruksanvändning:
Kyl brännskadan med vatten i 10 minuter (social­styrelsens rek.), om tillgång finns! Täck sedan med ett tjockt lager gel på bränn­skadan för att hjälpa kyl­effekten. Bred inte ut ett tunt lager! Hjälper effektivt upp till två timmar. Vid behov kan behand­lingen upprepas. Skrubb­sår och klåda efter insekts­bett behandlas på samma sätt. Gelen kan enkelt sköljas av med vatten!
OBS! På barn bör man inte applicera bränn­skade­gel på ett större område än barnets hand­flata då av­kyl­nings­effekten annars blir för stor och hela barnet riskerar att blir nerkylt (annars är det inga probem att använda Burnaid på barn)

Artnr: 21215, Burnaid Spray, 50 ml/flsk, 5 pack  JUST NU: 120:- /fp exkl moms Webshop