LABC - Läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt

I den här utbildningen lär vi deltagarna att utföra livsuppehållande åtgärder samt bra handlingsberedskap då någon drabbats av medvetslöshet, Luftvägsstopp, Blödningar och Cirkulationssvikt! 

Även Självskydd, Smitta och Hygien samt viss lättare sjukdomslära ingår! Utbildningen är framtagen och uppbyggd enligt rubriken. Den har 30 års yrkeserfarenhet av akutsjukvård och ger deltagarna en trygg grundkunskap för att bemöta akuta lägen vid oförutsedda händelser i det dagliga livet. Utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och är en del i AFS 1999:7 Första Hjälpen! Utbildningen kan delvis utformas och anpassas efter kundens verksamhet och önskemål!

Målsättning

 • Livsfarligt läge – Tillräckligt säkert: Säkra miljön, självskydd, livshotande miljö
 • Kunna konstatera Livstecken – Medvetande, Andning
 • Larma 112 / kalla på hjälp
 • möta upp larmad ambulans, hämta sjukvårdsmaterial/väskor
 • Placera en person i Stabilt Sidoläge
 • Skapa och stabilisera fri luftväg
 • Stoppa blödning, förbandsteknik
 • Sårvård, sjukvårdsprodukter
 • Brännskador – Akut behandling
 • Cirkulationssvikt – symtom, förebyggande, omhändertagande
 • Kunskap gällande: Stroke, Hjärtinfarkt, Diabetes, Epilepsi, Astma
 • Arbeta enskilt och i team – praktiska övningsmoment
 • Kamratstöd – krishantering

Förkunskaper: Nej
Kurstid: 3 timmar
Deltagare: Max 10/kurs
Lokaler: Förläggning av utbildningen sker efter överenskommelse! Kunden ansvarar för att lokalen är rätt anpassad! Kunden står för lokalkostnader!
Kurskostnad: Offereras
Utbildningsmateriel: Ingår i offererad kurskostnad