Skyddshandskar - Nitril 

Ambulanssjukvården - Räddningstjänsten - Sjukvården - Tandläkare - Städföretag - Industrin - Vaktbolag! Ett urval av de branscher som har materialet Nitril som en trygg favorit! En handske i materialet Nitril skall alltid andvändas där risker finns att komma i kontakt med blodsmitta eller farliga kemikalier och vätskor! En annan fördel med Nitrilhandsken är att om det uppstår ett litet hål, fläks handsken helt sönder, så det aldrig råder något tvivel om när den omedelbart skall bytas mot en ny!

Användningsområde för Nitrilhandskar - Personligt skyddsarbete på arbetsplatsen och i egna hemmet:

Vid rengöringsuppgifter - Orent skyddsarbete. smittskyddsarbete
Vid vårduppgifter - Patientkontakter, Olycksfallsarbete, Hemarbeten
Vid uppgifter, där man är i kontakt med blod och andra kroppsvätskor som kan vara smittbärande
Vid hantering av vissa livsmedel 
Vid hantering av medicin, även cytostatika och hormonkrämer 
Används där patient eller vårdpersonal är allergisk mot latex 
Vid hantering av en lång rad av kemikalier

Abena Nitrile Excellent, Blå är våra kunders favorit - En kraftig engångshandske, som ger det absolut bästa skyddet mot  kroppsvätskor, kemikalier, farliga vätskor och kraftig yttre påfrestning! Den blå färgen markerar också tydligt ditt skyddsarbete, vilket skapar trygghet och en säker arbetsmiljö! Har hög virusspärr!

Nitrile Excellent Blå finns i olika storlekar:
Artnr: 3958 (S);  3959 (M);  3960 (L);  3961 (XL); 3945 (XXL)

Levereras som: 100/fp  eller som trspfp om 1000 st (100 st/fp x 10 fp) - XXL om 900 st (90 st/fp x 10 fp)

Dessa och flera andra finns här med priser och volymer: Webshop