Skyddshandskar - Nitril 

Ambulanssjukvården - Räddningstjänsten - Sjukvården - Tandläkare - Städföretag - Industrin - Vaktbolag! Ett urval av de branscher som har materialet Nitril som en trygg favorit! En handske i materialet Nitril skall alltid andvändas där risker finns att komma i kontakt med blodsmitta eller farliga kemikalier och vätskor! En annan fördel med Nitrilhandsken är att om det uppstår ett litet hål, fläks handsken helt sönder, så det aldrig råder något tvivel om när den omedelbart skall bytas mot en ny!
(OBS - P g a rådande pandemiläge, har vi Nitrilhandskar av olika fabrikat i lager! Men, oavsett vilket märke vi levererar, garanterar vi att de är av hög klass vad det gäller virusspärr och hållbarhet! Ex: AQL 1.0-1.5, CAT III)

Användningsområde för Nitrilhandskar - Personligt skyddsarbete på arbetsplatsen och i egna hemmet:
Vid rengöringsuppgifter - Orent skyddsarbete, Smittskyddsarbete
Vid vårduppgifter - Patientkontakter, Olycksfallsarbete, Hemarbeten
Vid uppgifter, där man är i kontakt med blod och andra kroppsvätskor som kan vara smittbärande
Vid hantering av vissa livsmedel 
Vid hantering av medicin, även cytostatika och hormonkrämer 
Används där patient eller vårdpersonal är allergisk mot latex 
Vid hantering av en lång rad av kemikalier

Nitrilhandskar och färgvalet Blå är våra kunders favorit - En kraftig engångshandske, som ger det absolut bästa skyddet mot kroppsvätskor, kemikalier, farliga vätskor och kraftig yttre påfrestning! Den blå färgen markerar också tydligt ditt skyddsarbete, vilket skapar trygghet och en säker arbetsmiljö!
Nitrilehandskar Blå finns i olika storlekar: (S) (M) (L) & (XL)
Levereras som: 100/fp  eller 1000/trspfp (100/fp x 10 fp)

JUST NU: Mercator Nitrylex Nitril-Classic 100/fp, 120:-  Webshop