Barn HLR

Specialutbildning med inriktning på barn i åldrarna 0-1 år och 1 år - puberteten. Förutom HLR ingår även luftvägsstopp, sjukdomslära och olycksfall!

Kurserna kan inriktas med fler moment och utformas efter kundens behov och önskemål!

Kontakta oss för mer information.