Alla priser är exklusive moms och frakt

« Tillbaka

Vuxen HLR & Första Hjälpen

            

I den här utbildningen lär vi deltagarna att utföra livsuppehållande/återupplivande åtgärder samt bra handlingsberedskap då någon drabbats av medvetslöshet, Plötsligt Hjärtstopp och/eller Luftvägsstopp! Utbildningen följer Svenska HLR Rådets standardprogram, enligt gällande riktlinjer fr o m november 2016 samt uppfyller Arbetsmiljöverkets krav i AFS 1999:7 Första Hjälpen. Utbildningen kan delvis genomföras som enbart Vuxen HLR med Hjärtstartare men även kombineras med * Första Hjälpen. Utbildningarna kan också skräddarsys utefter er veksamhet och behov! 

Målsättning

 • kunna konstatera livstecken - medvetande, andas
 • larma 112, kalla på hjälp, möta upp larmad Ambulans och/eller Räddningstjänt
 • placera en person i Stabilt Sidoläge
 • starta HLR (Hjärt Lung Räddning) med god kvalité
 • hämta, starta och använda en Hjärtstartare samt förstå dess instruktioner
 • bemöta en person med lättare luftvägshinder
 • bemöta en person med akut luftvägsstopp
 • * stoppa blödning - förbandsteknik
 • * sjukdomslära - de vanligaste med symtom - på ett enkelt sätt
 • arbeta enskilt och i grupp
 • återställa, komplettera förbrukat materiel
 • kamratstöd

Förkunskaper
Nej, men fördel om deltagarna har gått en Vuxen HLR kurs inom 24 månader! Detta påverkar kurslängden! Kurstid

3 tim för Vuxen HLR och 4-5 tim för Vuxen HLR & Första Hjälpen, beroende på kursdeltagarnas förkunskaper och vald utbildningsnivå!

Deltagare
Max 10/kurs!

Lokaler
Förläggning av utbildningen sker efter överenskommelse!
Kunden ansvarar för att lokalen är rätt anpassad!
Kunden står för lokalkostnader och eventuellt lättare förtäring!

Kurskostnader
Offereras!

Utbildningsmateriel
Ingår i offererad kurskostnaden

Kursbevis
Efter godkänd genomförd kurs, utfärdas personligt kompetenskort av vår Instruktör