Alla priser är exklusive moms och frakt

« Tillbaka

Skyltar & Dekaler!

Skyltar - Montering och installation

Skyltar ska så långt som möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå. Efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska användas där dagsljuset är otillräckligt. Skyltar ska avlägsnas när de inte längre behövs!

Informationen är hämtat från "AFS 2008:13 - Skyltar & Signaler!"  Läs mer om de nya föreskrifterna gällande CLP Förordningen - Avser Varningsskyltar med nytt utseende f o m 2015-06-01 som varnar för kemiska, fysikaliska och hälsofarliga faror! Klicka på länken, som tar dig till Arbetsmiljöverkets hemsida och skriv in varningsskyltar clp, ta del av denna viktiga information!

Osäker - Rådvill? - Kontakta oss!  Vi hjälper dig att hitta rätt i skyltarnas djungel! Ingen skylt är omöjlig att producera!

Prisbilden på våra vanligaste enkelsidiga skyltar i plast och dekaler (A6, A5, A4, & A3) finns mellan 45,00 - 170,00 per styck! Önskar ni dem som Dubbelsidiga, som Panorama eller i andra format blir prisbilden högre! De kan även fås i Aluminium, men då mot ett ökat prispåslag!


Förbudsskylt:

Skylt som förbjuder ett beteende som kan innebära fara ex:

Varningsskylt:

Skylt som varnar för en risk eller fara ex:

Påbudsskylt:

Skylt som påbjuder ett visst beteende ex:

Nödskylt:

Skylt som ger information om utrymningsväg, väg till utrymningsväg, utrustning för första hjälpen eller räddningsutrustning ex:

Brandredskapsskylt:

Skylt som anger placering av utrustning för brandbekämpning ex:

Ordningsskylt:

Skylt som guidar och förenklar vägen till ordning och information ex:

Trivselskylt:

Skylt som underlättar guidning i byggnader och utrymmen ex:

Tilläggsskylt:

Skylt som används tillsammans med en standardskylt och lämnar kompletterande information med extra text, pilar, symboler ex:

ADR-/Transportskyltar:

Skyltar som används för uppmärkning av fordon och släp ex:

Ljussignal och genomlyst skylt:

Signal eller skylt, som med ljus sänds ut genom en anordning som är gjord av transparent eller genomlyst material. Den ska vara upplyst från in- eller baksidan så att den ger intryck av en lysande yta ex:

Efterlysande skylt:

Skyltar med hög lyseffektivitet enligt tyska DIN-Normen 67510 och som uppfyller Arbetsmiljöverkets myndighetskrav ex: