Alla priser är exklusive moms och frakt

« Tillbaka

LABC Special - Livsfarligt Läge, Andning, Blödning, Chock

I den här specialutbildningen lär vi deltagarna att utföra livsuppehållande åtgärder samt bra handlingsberedskap då någon drabbats av medvetslöshet, Luftvägsstopp, Blödningar och Cirkulationssvikt! Även Självskydd, Smitta och Hygien samt viss lättare sjukdomslära ingår! Utbildningen är framtagen och uppbyggd enligt rubriken. Den har 30 års yrkeserfarenhet av akutsjukvård och ger deltagarna en god kunskap för att bemöta akuta lägen vid oförutsedda händelser i det dagliga livet. Utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och är en del i AFS 1999:7 Första Hjälpen!

Utbildningen utformas och anpassas efter kundens verksamhet och önskemål! Exempel på områden: Olycksplatsarbete, Trafikolycka, Sport och Idrott m.m.

Målsättning

 • Livsfarligt läge – säkra miljön, självskydd, livshotande läge,
 • Kunna konstatera Livstecken – Medvetande, Andning, Prioritering
 • Larma 112 / kalla på hjälp
 • möta upp larmad ambulans, hämta sjukvårdsmaterial/väskor
 • Placera en person i Stabilt Sidoläge, fixering av huvud-nacke-rygg
 • Skapa och behålla fri luftväg
 • Stoppa blödning, förbandsteknik, tryckförband
 • Sårvård, sjukvårdsprodukter, återställning, komplettera
 • Brännskador/ögonskador – Akut behandling
 • Cirkulationssvikt – symtom, förebyggande, omhändertagande, Hypotermi
 • Arbeta enskilt och i team – praktiska övningsmoment
 • Alkohol och droger/läkemedel

Förkunskaper
Kompetenskort för HLR 30:2 och grundkunskaper i LABC eller m s v! Utfärdat inom 24 månader! För att nå bästa resultat i utbildningen, krävs ett arbetsplatsbesök tillsammans med ansvariga!

Kurstid
5-8 timmar, beroende på kundens behov, kursinnehåll och deltagarnas förkunskaper

Deltagare
Max 6/kurs

Lokaler
Förläggning av utbildningen sker efter överenskommelse Kunden ansvarar för att lokalen är rätt anpassad! Kunden står för lokalkostnader.

Kurskostnad
Offereras

Utbildningsmateriel
Ingår i offererad kurskostnaden